Jenny Nordendahl

Mitt namn är Jenny Nordendahl och jag är förstelärare på Anneroskolan som är en F-6 skola. Jag är legitimerad grundskollärare och speciallärare. Mina huvudämnen är svenska, so-ämnena samt engelska. Som speciallärare är mitt fokus språk-, skriv- & läsutveckling. Jag undervisar elever i årskurserna 4–6. Jag har arbetat i Staffanstorps kommun i drygt 7 år. Tidigare har jag arbetat i Malmö och Svedala.

I mitt arbete som pedagog är det viktigt för mig att arbeta med relationer. Detta skapar en trygghet och ett gott arbetsklimat, där eleverna vågar pröva.

Jag anser att skolan är en plats där man ska förberedas för vuxenlivet. Skolan är en plats där eleven får träna och där alla känner att det är ok att misslyckas. Det är en förutsättning för att utvecklas och lära sig. Det måste vara ett tillåtande klimat, där man diskuterar och gemensamt kommer fram till saker.

Min dagliga utmaning är att jag måste kunna motivera mina elever att vilja sträva längre. Jag måste visa att jag är intresserad av det jag undervisar om samt vara tydlig med vart vi är på väg och vad som krävs av eleverna. Det är viktigt att jag ser varje elev och belyser och berättar om det vi arbetar med från olika håll, så att alla får en chans att följa med i undervisningen. Jag har höga förväntningar på mina elever och jag har en tro på att mina elever ska klara skolarbetet.

Hoppa till navigering