Linda Örtman

 

Jag heter Linda Örtman och är ny förstelärare på Anneroskolan, har tidigare arbetat i Lund.

Jag har en bred behörighet och är legitimerad grundskollärare, 1-7 Sv/SO med tillval musik och har nyligen läst lärarlyftet och är nu även behörig i NO och Teknik. Att lära sig nya saker är något som hela tiden intresserar mig. Jag försöker hålla mig uppdaterad med ny forskning och vad som händer i Skolsverige.

Efter mer än 10 år som lärare är jag fortfarande nyfiken och intresserad av hur lärandet hos elever förändras och utvecklas. Att motivera, inspirera och skapa ett tillåtande klassrumsklimat är a och o i ett klassrum. Relationen med eleverna är det första som jag försöker att skapa för att de ska känna sig trygga och får vara sig själva. Bemötande och engagemang för eleven spelar en stor roll.

Att forma undervisningen efter gruppen är viktig och jag varierar metoderna för att fånga alla elever. I undervisningen använder jag mig av flera kooperativa metoder för att få alla elever delaktiga. Jag utgår även ifrån förmågorna i Lgr 11 och har tidigare arbetat med Thebig6 (Årstaskolan, Stockholm). Dessa kopplar jag till målen eleverna ska nå. Målen för varje pedagogisk planering ska vara tydlig för eleverna och i undervisningen klargör vi tillsammans målen och vad de innebär. IKT vill jag ska vara en naturlig del och jag har tidigare arbetat med blogg, film, GAFE m.m. Är nu i startgroparna med Bookis. Är mycket intresserad av utvecklingen av IKT i undervisningen och brinner för detta.

Hoppa till navigering