Sinikka Lindgren

Mitt namn är Sinikka Lindgren. Jag är förstelärare och en av pedagogerna i utvecklingsgruppen på Anneroskolan, som är en F-6 skola i Staffanstorp. Under läsåret 17/18 är jag handledare i fortbildningen ” Specialpedagogik för lärande” (Specialpedagogiskt lyft). Jag har legitimation i alla ämnen för åk 1-3 och undervisar, är klasslärare, i en åk 3. Arbetet med de yngre eleverna i skolans värld är givande och varje dag finns det glimtar som utvecklar morgondagen!

Jag är nyfiken och vill ständigt utveckla mig själv och mitt sätt att undervisa. Genom reflektion, kollegialt lärande, fortbildning, litteratur och inte minst elevernas tankar och idéer utvecklas min undervisning vilket hjälper eleverna nå högre och få större måluppfyllelser.

Det är viktigt för mig att eleverna känner sig nyfikna, delaktiga och vet vart de är på väg och varför vi arbetar med det vi gör. Jag arbetar därför mycket tillsammans med eleverna kring planeringar (målen) och utvärderingar – Eleverna ska känna lust att lära och känna att de utvecklas vidare!

Det är viktigt att arbeta så eleverna själva känner att de utvecklas och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom att ge eleverna tydliga strukturer, mål, ”före och efter bilder” och samtal så får eleverna det stöd de behöver för att kunna ta eget ansvar och också upptäcka sin egen utveckling – ”Nu kan jag detta!”

Vidare är det naturligtvis också viktigt att bygga goda relationer. Därför arbetar och pratar vi mycket kring vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra både under raster, lektioner och senare under dagen på fritidshemmet.

I klassrummet arbetar jag gärna ämnesövergripand. Ämnesövergripande arbete tycker jag ger eleverna sammanhang i det de lär – När dikten om Skåne innehåller fakta eleverna lärt, bilden till texten kommer från någons klasskamrats utflykt eller vår Skånetur, mätningar (skala) i matematik görs på den riktiga Skånekartan och … Ja, när eleverna ser samband och sammanhang då är undervisning som bäst!

 

Hoppa till navigering