Sinikka Lindgren

Mitt namn är Sinikka Lindgren. Jag är förstelärare och arbetar på Anneroskolan, som är en F-6 skola, i Staffanstorp. Under läsåret 17/18 vidareutbildade jag mig till slöjdlärare, med inriktningen trä- och metallslöjd. Sedan tidigare har jag har legitimation i alla ämnen för åk 1 – 3, även legitimation i en del ämnen för åk 1 – 6. Jag undervisar numera endast i trä- och metallslöjd på Anneroskolan för årskurserna 3 – 6.  Arbetet med eleverna i slöjden är givande, utmanande och varje dag finns det glimtar som utvecklar morgondagen!

Jag är nyfiken, vill ständigt utveckla mig själv och mitt sätt att undervisa. Genom reflektion, kollegialt lärande, fortbildning, litteratur och inte minst elevernas tankar och idéer utvecklas min undervisning. När undervisningen kontinuerligt reflekteras kring och utvecklas känner jag att eleverna får mer och mer kunskap och de kan nå fina resultat i sitt arbete.

Det är viktigt för mig att eleverna känner sig delaktiga, nyfikna och vet vart de är på väg i både kunskapskrav och i det praktiska arbetet. Jag arbetar mycket tillsammans med eleverna kring planering och utvärdering – Eleverna ska känna lust att lära och känna att de vill utvecklas vidare!

Det är viktigt att arbeta så att eleverna själva känner att de utvecklas och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom att ge eleverna tydliga strukturer, mål, ”före och efter bilder” och samtal under processen får eleverna det stöd de behöver för att kunna ta sitt ansvar och också upptäcka sin egen utveckling – ”Nu kan jag detta!”

Vidare är det naturligtvis också viktigt att bygga goda relationer. Därför arbetar och pratar vi mycket kring vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra under raster, lektioner, senare under dagen på fritidshemmet och naturligtvis hemma på sin fritid.

Jag tycker om att arbeta ämnesövergripande. Jag känner att det är givande då det ger eleverna ett sammanhang i det de lär. När de själv upptäcker samband och sammanhang då är undervisning som bäst!

 

Hoppa till navigering