Baldersskolan

Önskningar. Foto: Bitte M

Staffanstorps första F-9 skola

Baldersskolan ligger mitt inne i Staffanstorps och är kommunens första F-9 skola. Baldersskolan har nya, fräscha och ljusa lokaler. Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. I dagens skola är delaktighet från alla parter viktig för att kunna ge eleverna den kvalitet i sin utbildning som man har rätt till som elev. Skolans medarbetare arbetar i arbetslag runt en elevgrupp. Undervisningen är varierad och innehåller såväl arbetspass, lektioner som lärandesituationer i större och mindre grupper.

Hoppa till navigering