Gabriela Petre Broman

Mitt namn är Gabriela Petre Broman och är legitimerad lärare i Matematik och NO-ämnen för åk 7-9. Min nuvarande arbetsplats är Hagalidskolan där jag undervisar elever i åk 7-9.

Att undervisa är en komplex, utmanande och fascinerande process. Lusten att lära finns hos eleverna, den kan inte jag skapa. Min uppgift är att däremot att väcka den, hitta elevernas intressen och bygga vidare på dem i relation till de nationella målen. Det är därför viktigt för mig att erbjuda en varierad undervisning och stimulans för olika nivåer. Alla ska kunna ta till sig något från min undervisning! Det finns alltid föreläsningar, konkreta övningar, visuellt stöd i form av digitala presentationer, datasimuleringar, relevanta spel, inspirerande youtube-klipp eller programmeringsuppgifter.

Jag har ett stort intresse för digitalt lärande och programmering. Kommunens digitala satsning på 1 till 1 och google apps har öppnat dörrarna för en varierad undervisning. Det gäller att eleverna ges grundläggande kunskaper för att kunna hantera sin digitala vardag och sina digitala verktyg på bästa sättet. Programmering är ett mycket högaktuellt ämne i och med skolverkets nya uppdrag att se till så den förstärks och tydliggörs i undervisningen. Problemformulering, problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande är ju centrala förmågor.

Mina elever befinner sig i en underbar men ack så komplicerad ålder.  Jag möter dagligen dessa sköra minimänniskor som försöker förstå vad de vill, vart de ska, hitta en identitet, ett ideal och ett mål. De söker bekräftelse, vill bli sedda och behöver någon som tror på dem. Det är viktigt för mig att vi har en bra relation, att vi tillsammans skapar ett bra och tryggt klimat i klassrummet. En bra relation mellan elev och lärare är nyckeln till optimal inlärning!

Hoppa till navigering