Lars Ralevski

Att se mina elevers framsteg på individnivå, att få dem att förstå att ALLA kan och att ALLA kan lyckas är den största glädjen i min lärarprofession. Jag har en motor i mig som gör att jag inte ger mig förrän alla elever kommer att lyckas.

I min undervisning är jag som en kameleont och mina elever upplever nya och varierande undervisningsmetoder på alla mina lektioner. Jag anpassar mitt undervisningssätt och undervisning efter klassen, eleven, behovet och examinerar på individuell nivå för varje elev, allt för att de ska lyckas och nå så långt som möjligt. Elever med olika diagnoser träffar jag dagligen i mitt arbete och dessa elever har lärt mig att se barnet och barnets inlärningsprocess, att individualisera och forma mig efter elevens individuella behov, att hjälpa och stödja både elev och familj till att lyckas. Jag arbetar ständigt med täta elev- och familjekontakter.

I klassrummet är mina elever trygga, vet tydligt vad de ska göra och uttrycker en stor glädje över min undervisning. De är inte rädda att ta kontakt med mig och är inte rädda att fråga. Vi pratar mycket framtidsvisioner, utbildning, utveckling och mina elever vet vad som krävs under hela processen av formativ, summativ och holistisk bedömning. Elevernas tankar är den drivande processen i klassrummet. Jag är lyhörd, öppen för diskussioner och ser glädjen i vardagen då jag dagligen träffar mina elever. Min positiva inställning till mitt yrke gör att glädjen smittar av sig i klassrummet vilket i sin tur gör att eleverna både lär och engagerar sig på ett motiverande sätt på mina lektioner.

Mina elever är målmedvetna, fokuserade och engagerade, samtidigt som de ser sin utbildning som en investering i sitt liv och är inte främmande för samarbete i olika elevkombinationer. De är ödmjuka och förstående mot sina medmänniskor. Deras utvecklingsinsatser måste styras av att de antas leda till förbättringar i deras lärande och utveckling.

Läraryrket, my life my passion

Hoppa till navigering