Lotta Persson

Mitt namn är Lotta Persson och jag är förstelärare på Hagalidskolan i Staffanstorp. Jag har arbetat i Staffanstorps kommun sedan 2013 och är legitimerad att undervisa i historia, geografi, samhällskunskap och religion i årskurserna 4-9 och spanska till och med gymnasiet. 

Jag anser att det är viktigt att, i ett tidigt skede, lyfta in arbetsmarknadskunskap i skolan för att kunna väcka elevernas intresse och förbättra kunskapen om olika yrken. Det är min övertygelse att  detta kan hjälpa eleverna att se andra möjligheter och göra bättre val inför framtiden.

Min förhoppning är att alla elever ska känna sig sedda och jag som lärare ska kunna utmana dem att lära sig så mycket som möjligt, utifrån var och ens förutsättning. Genom att handleda elever i deras skolarbete och att hjälpa eleverna att träna sin egen förmåga att klara mångfacetterade uppgifter genom att tro på och utmana dem. För att skapa en bra arbetsmiljö för våra elever tror jag på en tydligt struktur och arbetsro i klassrummet. Att bygga, underhålla och utveckla goda relationer med mina elever är en självklarhet för mig, för att kunna möta varje elev utifrån sina förutsättningar. Efter 20 år i yrket tycker jag fortfarande att det otroligt roligt och utmanande att dagligen få möta olika elever och få följa deras utveckling under högstadietiden.

Utöver undervisningen är jag utvecklingsledare för årskurs 9 och jag har ett stort intresse av skolutveckling och att se helheten i skolans organisation. 

Hoppa till navigering