Maria Kvist Larsen

Mitt namn är Maria Kvist Larsen. Jag har jobbat som SO-lärare på Hagalidskolan sedan 2013 och är legitimerad i Religion, Historia och Geografi för åk 7-9 men även Religion och Historia på gymnasienivå.

Att just läraryrket är något för mig beror på att det är så föränderligt. Ingen dag behöver vara den andra lik, den kan påverkas både av mig själv men också av andra eller yttre faktorer. Jag tröttnar aldrig. Dessutom är SO-ämnena så bra just för att de är synkade med nutiden och går oftast att koppla till saker som eleverna är med om i sitt liv. Händer något i världen så “händer” det även på mina lektioner, det blir verklighetsförankrat.

Min största drivkraft i yrket är samspelet mellan mig och eleverna, där jag lägger enorm vikt vid att bygga relationer med dem från dag ett. Utan en relation till mina elever känner jag inte att jag kan nå dem på samma sätt. När samspelet mellan oss fungerar upplever jag att det finns en ömsesidig respekt och vilja i lärandesituationen. Samtal och diskussioner är viktiga i detta skapande och det fungerar väl med mina ämnen.

Utöver undervisningen jobbar jag med utvecklingsarbete och brinner för helheten på skolan.

Hoppa till navigering