Cecilia Altheden

Jag heter Cecilia Altheden och arbetar på Hjärups skola som är en F-6 skola. I grunden är jag legitimerad grundskollärare 1-7 Ma/No och idrott, men arbetar idag som speciallärare i matematik.Jag har även läst Montessoriinspirerad pedagogik för grundskolan.

Jag ansvarar för skolans matematikverkstad där jag har regelbundna laborativa matematiklektioner med alla skolans elever. Jag anser att det är viktigt att eleverna får arbeta med olika uttrycksformer och att laborativa aktiviteter blir integrerade i den ordinarie undervisningen. Laborativ matematikundervisning innebär att på olika sätt gå mellan det konkreta och det abstrakta och förmågan att använda olika representationer. Lust och motivation hänger ihop med elevens förståelse för matematik.

Jag tycker att det är viktigt att anpassa och utmana undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov, att möta eleven där hon eller han befinner sig i sin kunskapsutveckling. För mig är det viktigt att skapa en god relation till eleverna, samt att ge bekräftelse och visa att jag tror på deras förmåga. Jag tror att formativ undervisning där lärandemålen synliggörs och eleverna ges kontinuerlig återkoppling utvecklar elevernas lärande.

Under två läsår har jag varit handledare i matematiklyftet. Jag har positiva erfarenheter av kollegialt lärande och anser att det kollegiala lärandet är en framgångsfaktor för både lärare och elever. Jag försöker att hålla mig uppdaterad på den senaste forskningen inom matematik. Då jag finner intressant litteratur, material eller metoder presenterar jag det för mina kollegor.

Jag brinner för matematikämnet och delar gärna med mig av mina erfarenheter till andra.

Hoppa till navigering