Cecilia Jensen

Jag heter Cecilia Jensen och arbetar sedan hösten 2016 på Hjärups skola. Dessförinnan har jag arbetat flera år i kommunen.

Jag är utbildad Lärare 1-7 Sv/So och idrott. Jag har även läst engelska för år 1-3. Jag har arbetat i skolans värld sedan 1997 och tycker att det är både stressigt, utmanade och underbart. Att varje dag möta eleverna, lyssna på deras kloka tankar och hjälpa dem utvecklas är givande.

På Hjärups skola arbetar jag i klass 1 som klasslärare. Jag är även en av skolans processledare en del av min tid. Jag leder arbetslag och är ansvarig för lärarmötena på skolan.

Våra möten ska vara givande och ge inspiration, det kollegiala lärandet ska lyfta oss alla tillsammans och just nu arbetar vi med Specialpedagoglyftet.

Jag arbetar med tydlighet och med ett tillåtande klimat i min elevgrupp. Eleverna ska veta vad de ska träna och varför. De ska våga prata med varandra i mindre grupp och i hela klassen.

Eleverna ska känna att de kan lära av varandra och ge varandra positiv respons. Jag arbetar efter att eleverna ska utvecklas på den nivå de befinner sig. Jag arbetar flexibelt med enskilt arbete, pararbete och helklassarbete. Det ska alltid finnas utmaningar för de som vill gå vidare med det vi arbetar med.

Jag tycker att det är viktigt att eleverna känner sig motiverade i det de gör. Att ha en mottagare i sitt arbete ger större motivation. Jag försöker därför att få in det i arbetet så mycket som det går.

Jag har under senare år deltagit i Lärarlyftets mattelyft och läslyftet, vilket har gett mig egen kompetensutveckling och utveckling tillsammans med mina kollegor. Genom att diskutera forskning och beprövad erfarenhet får vi goda pedagogiska samtal där jag utvecklar mig vidare tillsammans med mina kollegor.

Hoppa till navigering