Joakim Lindekrans

Jag heter Joakim Lindekrans och är förstelärare på Hjärups skola. Jag är legitimerad lärare för grundskolans tidigare år samt förskoleklass och har behörighet i ämnena svenska, matematik, so och engelska. Jag är klasslärare i en fyra och har även engelska i en femma. Innan jag började arbeta på Hjärups skola 2010 hade jag arbetat i två och ett halvt år på andra skolor i Malmö.

Jag har alltid varit nyfiken på digitala verktyg och har börjat använda mig av sociala medier för att få mer inspiration om vilka verktyg som finns och hur jag kan använda dessa på ett ännu bättre sätt i min undervisning. En annan inspirationskälla är litteraturen av olika forskare som jag läser. Jag diskuterar digitala verktyg med mina elever också eftersom de besitter mycket kunskap av att använda dessa. Vi försöker tillsammans utveckla ett sätt att arbeta som fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt. Något jag har märkt är att när eleverna får använda sig av digitala verktyg så får de en större lust att lära.

Eleverna använder framför allt verktyg där de får möjlighet skriva och dela med sig av sina arbeten på Google drive. Eleverna får även spela in diskussioner, när de läst svenska eller engelska texter som jag kan ta del av senare då jag inte har  möjlighet att lyssna på alla live. Vi försöker dela med oss av vårt arbete via vår blogg och då anstränger sig eleverna för att arbetet ska bli så bra som möjligt.

I mitt klassrum vill jag att alla elever är delaktiga så ofta som möjligt och använder mig då av miniwhiteboards, EPA och appen TeachersPick.  Eleverna räcker upp handen när de behöver fråga om något. Vi har ett accepterande klassrum där det är bra om man försöker även om det inte alltid blir  rätt utan huvudsaken är att vi vågar fråga och försöker igen.

Hoppa till navigering