Anna Sjövall

”Sharing is caring”. Vi kan utvecklas som lärare om vi tar intryck av varandra och delar med oss till varandra. Själv är jag mycket nyfiken på hur andra gör för att lyckas i sitt värv och jag söker ständigt ny information om pedagogik och metoder som kan göra mig till en bättre lärare. Jag tror att vi har mycket att lära av de som finns nära oss, men också att vi har fantastiska möjligheter via det utvidgade kollegiet. Idag kan vi knyta kontakter och söka samarbete på ett helt annat sätt än tidigare och det är inte bara bra för skolutvecklingen, det är också roligt!

De kontakter jag skapar genererar ofta i sin tur nya kontakter för mina elever. I mitt klassrum reser vi virtuellt över hela jordklotet och hälsar på hos elever i andra länder och världsdelar. Vi kan dela presentationer i Google och vi pratar med varandra via Skype.

Jag intresserar mig för bland annat det flippade klassrummet och de vinster detta för med sig för elever, lärare och föräldrar. . Med hjälp av den digitala tekniken kan vi idag på ett effektivt sätt bygga undervisningen på det som händer här och nu. Omvärlden kommer in i skolan, och vi tar kontakt med omvärlden. Jag tror på att synliggöra det vi håller på med i skolan och att våga visa upp vårt arbete.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig!

Hoppa till navigering