Annika Hindemith

Hej!
Jag heter Annika Hindemith och är förstelärare på Hjärupslundsskolan, där arbetar jag som Ma/NO-lärare i årskurs 7-9. Detta läsår undervisar jag en klass i årskurs 7 och en klass i årskurs 8. En del av min tjänst har jag som arbetslagsledare i ett av skolans arbetslag.
Jag har tidigare varit handledare för Matematiklyftet i kommunen. Det utvecklingsarbetet som vi påbörjade då fortsätter vi med eftersom vi ser klara vinster med ett kollegialt samarbete.
Jag har ett starkt och brinnande intresse av att utveckla undervisningen i alla mina ämnen, att hålla mig uppdaterad och ta till mig ny pedagogik, nya metoder och utveckla min undervisning både genom samarbete med mina elever och mina kollegor.
För mig är det också viktigt att eleverna har tydliga kunskapsmål, att de har inflytande över sina studier och kan påverka sin vardag och undervisning. I mina undervisningsgrupper arbetar jag vidare med utveckla självbedömning och kamratbedömning, för att det ska fungera krävs det att eleverna känner trygghet och tillit i klassrummet. Att samarbeta med eleverna är för mig A och O, att få eleverna att tro på sig själva och sin förmåga att ta till sig kunskap på olika sätt. En annan del av läraryrket som ligger mig varmt om hjärtat är att individanpassa undervisningen och att vara flexibel för att alla elever ska känna att de kan lära sig utifrån sina
egna förmågor och förutsättningar. Extra input får jag nu när vi alla på skolan är engagerade i specialpedagogiklyftet. Eleverna ska känna glädje och nyfikenhet och se att det är kul med
både matte och NO.
Att arbeta ämnesövergripande och försöka att koppla samman flera ämnen till ett arbetsområde så att eleverna kan se helheten i undervisningen och inte bara isolerade ämnen är en annan del som jag brinner för. Ämnesövergripande undervisning underlättas av att
elevernas oftast undervisas av lärare i samma arbetslag och att vi lärare på skolan har ett nära samarbete även mellan arbetslagen.
I min undervisning använder jag mig mer och mer av olika digitala verktyg och eftersom alla våra elever har tillgång till en egen dator så ser jag en oändlig värld av olika användningsområden för inlärning samt variation av redovisningsmöjligheter för eleverna.

 

 

Hoppa till navigering