Karin Allén

Jag heter Karin Allén och arbetar på Hjärupslundsskolan, åk 7-9. Mitt huvudämne är engelska och jag är ämnesansvarig för detta ämne på skolan. Dessutom är jag utbildad i franska och historia och är legitimerad lärare från åk 3 t.o.m. gymnasiet i samtliga tre ämnen.

På vår skola arbetar vi ämnesövergripande och här har engelskan en stor och viktig roll. Det är naturligt för mig att använda autentiskt material när vi arbetar – böcker, artiklar, nyheter, sånger och annat som eleverna och jag tycker passar bra in i sammanhanget.

I mina klasser arbetar vi hela tiden efter de stora delarna tala, läsa, skriva och lyssna. Alla elever har samma övergripande uppgift, men där slutar likheterna. Utifrån individuell anpassning handleder jag eleverna, för att de ska nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Det innebär att jag har många olika nivåer i varje klass och det ställer hela tiden nya krav på mig.

Att ha förmånen att få guida eleverna på deras resa genom högstadiet och att få utvecklas tillsammans med dem gör mitt arbete meningsfullt och spännande, ja helt enkelt fantastiskt!

Hoppa till navigering