Kristina Persson

Jag heter Kristina Persson och jag är förstelärare på Hjärupslundsskolan, i Staffanstorps kommun.

Under mina 20 år som lärare har jag undervisat inom grundskolan och gymnasiet. Jag är behörig och legitimerad lärare i historia, religionskunskap, samhällskunskap samt geografi. År 2000
påbörjade jag mina studier i specialpedagogik och sedan 2007 är jag behörig specialpedagog, idag legitimerad inom grundskola och särskola. Utöver mitt uppdrag som specialpedagog är jag även arbetslagsledare på Hjärupslundsskolan.

I mitt arbete som specialpedagog har jag egna undervisningsgrupper men jag deltar även i kollegors undervisning. Vissa grundskoleelever har så goda förutsättningar att inhämta kunskap att de klarar av att lära oavsett vilken pedagogik de utsätts för. Detta gäller inte många av de elever som jag möter. I arbetet med elever i behov av särskilt stöd tvingas vi ideligen till att tänka om och tänka rätt för att kunna möta elevernas behov. Vad, hur och varför följer med som en röd tråd i planeringen av min undervisning, som präglas av en väl genomtänkt struktur. Denna struktur uppskattas av många av mina elever som känner trygghet i att lektionsplanering och genomförande är tydligt. Under de
senaste tio åren har jag aktivt arbetat med fokus på att digitalisera min undervisning som ett komplement till vanliga läromedel. I den digitaliserade världen kan många av mina elever få känna sig lika duktiga, som klasskamraterna gör i ”pennan och papprets värld”. Jag har alltid haft elever som får kämpa hårt för att uppfylla kunskapskraven. För mig är det viktigt att förmedla till eleverna att det är deras strävan att alltid göra sitt bästa som är det viktigaste. Om de kan sluta nian med känslan av att ha kämpat hårt och alltid gjort sitt bästa så kan de lämna skolan rakryggade och hålla huvudet högt, oavsett vad som står i betygskuvertet.

Hoppa till navigering