Mona Håkansson

Jag heter Mona Håkansson och är en av förstelärarna i Staffanstorps kommun. Jag arbetar på Hjärupslundsskolan och undervisar i SO och engelska. Jag har mer eller mindre varit med sedan skolan startades, 2006, och jag trivs väldigt bra.

Jag arbetar gärna tematiskt och med arbetsområden som inkluderar flera ämnen. Det ger bra möjligheter att följa upp elevernas arbete och att ge dem stöd samt vägledning där de är. Jag ser tydligt hur det kan leda eleven till fördjupad förståelse och inte minst ger det en god träning i att se samband. Dessutom inbjuder det till kollegialt lärande vilket berikar på många plan t ex i arbetet med bedömning. I samarbetet med andra kollegor är det lättare för både oss och den enskilda eleven att se vad som kan utvecklas. När vi tillsammans ger stöd i frågor som: Vad kan du? Vad behöver du kunna? Hur gör vi för att nå dit? ges var och en större möjligheter att utveckla sina individuella  förmågor.

Även om jag gärna jobbar som ovan tror jag inte att detta är det mest avgörande utan jag tror starkt på vikten av flexibilitet samt en variation av arbetssätt och redovisningsformer. Som lärare har man ett stort ansvar. Att hela tiden var öppen för vad som passar en individ och just den klassen kräver närvaro. Mina guldstunder är när jag ser vad det kan ge tillbaka. Jag får gåshud när jag ser elever ta sina kliv framåt – det kan var små eller stora steg – bara det är steg i rätt riktning. Själva lärprocessen är min drivkraft. Jag vill få alla elever att inse att det lönar sig att försöka, att det går att utveckla och att kunskap ger oanade möjligheter.

Hoppa till navigering