Maria Sjölin

Jag heter Maria Sjölin och är förstelärare på Mellanvångsskolan i Staffanstorp. Jag är legitimerad lärare för årskurs 4-9 med behörighet i svenska, engelska och tyska. För närvarande undervisar jag i åk 4. Jag strävar efter att vara en god ambassadör för skola och utbildning. Jag har höga förväntningar på mina elever, och med stor respekt för varje individ arbetar jag för ett inlärningsvänligt klimat i klassrummet. Viktigt för mig är att eleverna ska ges möjlighet att sätta sig in i kunskapskraven och bli medvetna om vilka förmågor de förväntas utveckla. Min erfarenhet är att eleverna tar ett större ansvar för sitt lärande då. Min undervisning har tydliga mål och lektionerna en klar struktur. Eleverna får en kontinuerlig återkoppling på sina arbeten där jag visar hur deras resultat är i förhållande till målen. Detta för elevernas lärande framåt. Alla barn är olika och lär på olika sätt. Tillsammans med eleverna tar vi reda på hur de lär sig bäst. Jag tror också mycket på att vi lär av varandra genom samarbete och i olika konstellationer i klassrummet. Detta gäller även i kollegiet. Våra samtal är viktiga för att vidga perspektivet, att få lära av egna och andras erfarenheter. Då kommer både jag och mina kollegor längre i vår undervisning och det är ju det som är skolutveckling.

Hoppa till navigering