Helena Nyholm

Jag heter Helena Nyholm och är förstelärare på Mellanvångsskolan, en F-6 skola.  Jag är legitimerad 1-6 lärare i Ma/NO/Sv/SO/Teknik och undervisar i Ma/Sv i årskurs 5 där jag också är mentor.

På vår skola arbetar vi med trelärarsystem, vilket innebär att vi är tre undervisande lärare i varje årskurs. Det är ett system som passar mig väldigt bra, då jag brinner föra att utveckla lärandet i klassrummen tillsammans med både kollegor och elever. Jag tror på ett livslångt lärande och söker ständigt efter förbättringar i min undervisning. Den största tillgången vi lärare har är varandra.

Genom att ta del av aktuell forsking och arbeta utifrån det kollegiala lärandets samtalsstruktur, att lyssna till andras kunskaper och erfarenheter samt dela med mig av mina egna, fortbildar och utvecklar jag mig ständigt. Jag anser att det är det optimala arbetssättet för att eleverna ska få bästa tänkbara förutsättningar i sin utbildning. Jag tror på att ta tillvara på varandras styrkor och arbeta som ett team kring eleverna.

Som ämnesansvarig i mattematik kan jag tillsammans med kollegor aktivt bidra till ett adderande i ämnet, som leder till utveckling och fortbildning av vår gemensamma kompetens. Att vara aktiv och få tillfälle att vara med och leda och delta i pedagogiska diskussioner kring lärande, undervisning och planering där vi utgår från de förmågor och kompetenser eleverna ska utveckla, har en stor betydelse för att driva min egen undervisning framåt.

Hoppa till navigering