Katrin Nord

Jag heter Katrin Nord och jag jobbar på Mellanvångsskolan. Min behörighet är i svenska, so, musik, engelska och bild, alltså en blandning av teoretiska och praktiska ämnen. Det är en bra utgångspunkt för hur jag vill bedriva min dagliga undervisning. Variation, det vill säga att växla teori och praktik i undervisningen, brukar skapa motivation och intresse hos eleverna.

Att hitta nya undervisningsmetoder och fördjupa mig i mina ämnen har intresserat mig från första början. Under åren har det handlat om allt från värdegrundsarbete till fortbildning för ökad behörighet. Läslyftet är ett mycket bra exempel på hur forskning och kollegialt lärande tillsammans bidrog till nya insikter och utveckling.

De senaste åren har jag fördjupat mig i Bedömning för Lärande. I den formativa bedömningen är eleverna ägare till sitt eget lärande. Förmågor och kunskapsmål är i fokus oavsett vilka tekniker som används. Lärarens bedömningsunderlag blir omfattande och validiteten större. Jag kan räkna upp många fördelar men framförallt ser jag att elevernas ansvarstagande för sin egen utveckling ökar och det är centralt.

Det engelska ordet för ledare – leader, är mer än tusen år gammalt och betyder ”att leda människor på en resa” (Maltén 2000). Att leda eleverna på resan till kunskaper och utveckling, det är det bästa med vårt uppdrag. 

Hoppa till navigering