Angela Engler

Angela Engler heter jag och är lärare för de tidiga skolåren F-6.  Jag arbetar i åk 1-3 på Stanstorpsskolan som är en F-6 skola. Jag är behörig i matematik, svenska, svenska som andraspråk, SO, biologi, engelska, teknik.

Jag arbetar för att vara en tydlig vuxen med höga förväntningar på barnen där klassrummets utformning stödjer inlärningen och främjar inkludering. I det dagliga arbetet med eleverna arbetar jag utifrån att barn gör rätt om de kan och jag utövar ett lågaffektivt bemötande.

Jag ser arbetet med barnens tilltro till sin egen förmåga som viktig och arbetar därför med att de ska få syn på och bli medvetna om sitt eget lärande. Under detta läsår arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal och lärandematriser som ett led i att stärka barnens tilltro till sin egen förmåga.

Då jag tänker att lärarens, min kvalité är avgörande för hur mycket barnen lär så jobbar jag forskningsbaserat. En viktig bit är det kollegiala lärandet som denna termin har fokus på Läslyftet.

Jag driver arbetet med vår matematikplan för åk 1-3  och utvecklandet av mattelådor som kompletterar planen.

Hoppa till navigering