Anna Nordén

Mitt namn är Anna Nordén. Jag känner mig stolt över att få starta denna termin på Stanstorpskolan. Jag är en driven pedagog som gläds av att varje dag få ta del av våra barns kunskapsutveckling. Att få dela all den nyfikenhet, fantasi och glädje, som finns hos ett barn i sitt sökande efter kunskap, det är häftigt!

Jag tog min grundskollärarexamen i januari år 2000 med inriktning sv/sva 1-7. Jag har behörighet i matematik, SO, musik, idrott och bild upp till åk 3, svenska upp till åk 7 och svenska som andraspråk och engelska upp till åk 9. Jag fick min lärarlegitimation hösten 2012. Idag är jag även förstelärare, sedan tre år tillbaka. Under mina år som förstelärare i Malmö har min inriktning främst varit formativ bedömning och språkutveckling.

Undervisningsprocessen ser jag som ett pågående arbete dels mellan elev och pedagog men även kollegor emellan. Jag fick förmånen att under två terminer delta i en kurs i formativ bedömning. Den kunskap jag skaffade mig genom kursen förmedlade jag vidare till mina kollegor genom pedagogiska konferenser. Jag anser att det är en fantastisk styrka för en verksamhet med kollegialt samarbete. Det känns väldigt tillfredsställande att inspirera och låta sig inspireras av kollegor för att öka elevernas måluppfyllelse, en oerhört berikande kompetensutbildning!

Språkutvecklingen har en stor roll och är en given del i ert arbete och så har det också alltid varit för mig i mitt arbete med eleverna. Alla sätt som inspirerar barnen att utveckla sitt språk såsom bild, musik och teater måste få finnas med i vardagen, det är min övertygelse. Det som skänker glädje och nyfikenhet väcker i sin tur också en vilja att lära mer och därmed också nya möjligheter att utvecklas.

Lekfullhet och glädje är även något som fyller min fritid. Under årens lopp har jag arbetat med barn i flera olika sammanhang bl.a. som au-pair i New York, som bildlärare på ett flickläger i Vermont, USA, och på förskola i Malmö.

Här har jag presenterat lite kort om min utbildning, arbetslivserfarenhet och mig själv som person. Min förhoppning är att vi fortsätter lyfta och stärka det kollegiala samarbetet. Vi besitter alla individuella kompetenser och ser vi till att ta tillvara på dessa i vårt kollegiala samarbete, är vi på rätt väg! Det är ju faktiskt så att det är i mötet mellan människor som vi kan bygga och utvecklas tillsammans.

Hoppa till navigering