Anna Nordén

Mitt namn är Anna Nordén. Jag arbetar på Stanstorpskolan, här i Staffanstorp, en arbetsplats som ger mig energi och glädje för mitt fantastiska yrke som pedagog. Att få ha förmånen att dela ett barns nyfikenhet, fantasi, medgångar men även motgångar i sin kunskapskapsutveckling, det är häftigt!

Jag tog min grundskollärarexamen i januari år 2000 med inriktning sv/sva 1-7. Jag har behörighet i matematik, SO, musik, idrott och bild upp till åk 3, svenska upp till åk 7 och svenska som andraspråk och engelska upp till åk 9. Jag fick min lärarlegitimation hösten 2012. Idag är jag även förstelärare, sedan ett antal år tillbaka. I min pedagogiska profession som förstelärare ser jag formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt samt det sociala samspelet med eleverna som väldigt viktiga komponenter.

Undervisningsprocessen ser jag som ett pågående utvecklingsarbete där det måste finnas ett tydligt samarbete mellan pedagog och elev, kollegor emellan och mellan ledning och pedagoger. Jag anser att det är en fantastisk styrka för en verksamhet med kollegialt samarbete. Att få inspirera och bli inspirerad av kollegor, för att öka elevernas måluppfyllelse, är en oerhört berikande kompetensutbildning!

Språkutvecklingen har en stor roll och är en given del i mitt pedagogiska arbete precis som jag nämnde ovan. Alla sätt som inspirerar barnen att utveckla sitt språk såsom bild, musik och teater måste få finnas med i vardagen, det är min övertygelse. Det som skänker glädje och nyfikenhet väcker i sin tur också en vilja att lära mer och därmed också nya möjligheter att utvecklas. Ett barn som känner sig motiverad att lära är ett barn som utvecklas.

Lekfullhet och glädje är även något som fyller min fritid. Under årens lopp har jag arbetat med barn i flera olika sammanhang bl.a. som au-pair i New York, som bildlärare på ett flickläger i Vermont, USA, och på förskola i Malmö.

Här har jag presenterat lite kort om min utbildning, arbetslivserfarenhet och mig själv som person. Min förhoppning är att vi fortsätter lyfta och stärka det kollegiala samarbetet. Vi besitter alla individuella kompetenser och ser vi till att ta tillvara på dessa i vårt kollegiala samarbete, är vi på rätt väg! Det är ju faktiskt så att det är i mötet mellan människor som vi utvecklas och då är vi på rätt väg!

Hoppa till navigering