Helena Lantz Johansson

Mitt namn är Helena och jag är förstelärare på Stanstorpsskolan, en F-6-skola.  Jag arbetar i årskurs 2 tillsammans med två sv/so-lärare och ansvarar där för matematiken, no:n samt tekniken. Jag har arbetat i Staffanstorps kommun i ett år. Dessförinnan arbetade jag 17 år i Trelleborgs kommun, även där som förstelärare.

Stanstorpsskolan har hög måluppfyllelse, vilket ju naturligtvis är mycket roligt och stimulerande, men vi får inte glömma att vi trots detta har några elever som har en bit kvar och samtidigt har vi några elever som har goda kunskaper i ämnet, och som behöver stimulans och uppmuntran för att ta sig ännu längre.  Utmaningen att lyckas med allt detta är det som driver mig i min roll som lärare.

Eleverna ska se lektionerna som en träning för att nå målen, där misstag ses som ett sätt att utvecklas eller en möjlighet att se på saker ur ett nytt eller annat perspektiv. För ett ökat elevengagemang använder jag mig bl.a. av EPA-modellen (enskilt – par – alla) och tankepar. För mig är det viktigt att få eleverna att ta ett eget ansvar för sin inlärning, samt att hitta strategier för hur man gör när man inte kan. Kanske är det att be en kompis att förklara som är bästa lösningen, eller att hämta ett praktiskt material för att lösa den svåra matematikuppgiften. Naturligvis finns jag där som en stöttande och vägledande hand. Tydlighet, öppenhet och givna strukturer är viktigt för mig, och jag tror att mina elever tack vare det känner trygghet, men också att jag har höga förväntningar på dem.

I min undervisning är målen väl kända för eleverna. Jag använder mig också av självskattning och klassrumsdiskussioner, allt enligt Hatties framgångfaktorer. Den formativa bedömningen är självklar, och bra digitala verktyg är också viktig i min undervisning.

I rollen som förstelärare skulle jag vilja fortsätta arbeta mot bra screeningverktyg i matematik, lyfta det kollegiala lärandet, få till en större helhetssyn på barnets utveckling från F-klass till år 9 samt arbeta mot att skolan börjar med auskultationer för att synliggöra vår undervisning, hitta goda exempel samt utvecklingsområde.

Hoppa till navigering