Johan Hultgren

Jag heter Johan Hultgren och arbetar på Stanstorpsskolan,
årskurs 4-6.
Ledorden för mig som lärare är tydlighet, inspiration och lust att lära. Det jag brinner mest för i arbetet är att levandegöra historieämnet genom att på olika sätt försöka få med alla sinnen i undervisningen. En morgon kan Bockstensmannen uppenbara sig i klassrummet iförd 1300-tals överklassmundering. En annan dag illustreras slaget vid Narva fysiskt tillsammans med eleverna. Elever ”kastas in som lik i staden Kaffa” för att visa hur digerdöden spreds från Asien till Europa, enligt munken Gabriel de Mussi. Barnen får prova på att vara smedslärlingar och tillverka krokar och spikar i Nevishögs smedja. Cykelturer i närområdet för att visa spår av historien är återkommande, liksom att involvera Uppåkras vetenskapspedagoger i undervisningen.

Jag bygger en del av min undervisning på förmedlingspedagogiken och John Deweys ”learning by doing”. Ett strukturerat berättande och åskådliggörande samt att aktivera barnen genom att använda världen utanför klassrummet anser jag är av stor vikt.

Jag har varit handledare för läslyftet och det är ett uppdrag som gett mig inspiration och nya verktyg att utveckla min undervisning ytterligare, framförallt genom att skapa mer språkutvecklande SO-lektioner och en mer elevaktiv undervisning med exempelvis strukturerade smågruppssamtal. Det finns stora vinster med det kollegiala lärandet och Stanstorpsskolan är på rätt väg då vi de senaste läsåren genomfört mattelyftet, en kurs i betyg och bedömning och läslyftet. Jag upplever att dessa satsningar leder till mer genomtänkt undervisning och djupare pedagogiska diskussioner.

I år jobbar jag också med projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” där mina elever samarbetar med elever från Solvangs skole, strax norr Lillehammer, Norge. Projektets syfte är att eleverna ska få autentiska mottagare till sina arbeten i framförallt geografi, historia och svenska/norska. Även lärarutbyten och klassutbyten är planerade under det två år långa utbytet. För att kunna genomföra utbytena har vi blivit beviljade stipendier från Nordplus junior, som Nordiska ministerrådet ligger bakom. Andra positiva effekter blir att eleverna kommer att få ökade kunskaper om sina grannländers geografi och historia och att kan identifiera skillnader och likheter inom dessa arbetsområden. Mycket av arbetet kommer ske digitalt via skype.

Jag är också aktiv i Facebookgruppen ”SO i åk 4-6” där jag försöker inspirera andra lärare med mina erfarenheter och engagemang. Här vill jag också sprida kunskap om allt från Nordens största järnåldersboplats och mäktiga kvinnor under 1500-1800 talet till Nordens blodigaste slag och varför man måste vara historiskt bildad inom frisörskrået!

Välkomna att följa mig där!”

 

Hoppa till navigering