Johan Strandqvist

Jag heter Johan Strandqvist och arbetar sen 2010 på Stanstorpsskolan som idrottslärare.

Jag är legitimerad lärare i idrott och hälsa från förskoleklass till gymnasiet. Jag har också läst 90 Hp i specialpedagogik.

I dagens samhälle rör sig barn för lite. Jag vill med min undervisning skapa en trygg och kreativ lärandemiljö som leder till stor rörelseglädje hos mina elever. Om man lyckas skapa den här miljön och får barn att känna stor rörelseglädje är jag övertygad om att det kommer att leda till att de även utan för idrottsundervisningen i skolan kommer att röra sig mer.

Många vuxna och barn förknippar ordet idrott med tävling. Det tror jag beror på att många har erfarenheter från föreningsidrotten och sin egen skolgång  där just tävlingsmomentet var eller är en stor del. På mina lektioner försöker jag i största möjliga mån undvika tävlingsmoment, då min erfarenhet av den här typen av moment leder till att många barn blir otrygga, vilket leder till att de rör sig mindre.

Hösten 2015 startade jag tillsammans med min kollega Jonas Fastrup ett projekt som vi kallar ”hjärngympa”.  Två klasser på Stanstorpsskolan börjar två morgnar i veckan med ett pulshöjande pass på 20 minuter. Det här läsåret är det våra sexor som deltar i projektet. Inspiration till projektet har vi bland annat fått från det så kallade ”Napervilleprojektet”. De senaste åren har det kommit mycket forskning på att om man rör sig mycket förbättra man inte bara den fysiska hälsan, utan även att det har positiv effekter på t.ex. inlärningen i ämne så som matte och svenska. Nedan kan man läsa en artikel inom området.

http://skolvarlden.se/artiklar/vassa-hjarnan-med-skolidrott

Inför det här läsåret så utbildade jag och Jonas övrig personal på Stanstorpsskolan i något som heter brainbreaks. En 13 åring kan ungefär hålla koncentrationen i 15-18 minuter. Med hjälp av en brainbreak kan man ”nollställa” hjärnan och på så sätt optimera lärandetillfället. Det ska bli spännande att följa arbetet med det här under läsåret.

Hoppa till navigering