Jonas Fastrup

Jag heter Jonas Fastrup och är förstelärare på
Stanstorpsskolan som är en F-6 skola i Staffanstorp.
Jag är legitimerad lärare MA/NO/IDROTT 1-7. Just nu
jobbar jag 100% som idrottslärare. Jag har jobbat på
Stanstorpsskolan sen 2003.
Jag är väldigt intresserad av att följa utvecklingen av
vad pulshöjande aktiviteter har för betydelse för
inlärningen. Jag driver tillsammans med min kollega
Johan Strandqvist ett projekt med två klasser på
skolan. Vår projekt “hjärngympa” började under hösten
2015. Projektet går i korthet ut på att klasserna börjar
två skoldagar var med tjugo minuters pulshöjande
aktiviteter innan den ordinarie undervisningen börjar.
Vi lägger även in ”hjärngympapass” för årskurs sex
innan de nationella proven.
Nedan är ett videoklipp från de amerikanska lärarna
Paul Zientarski och Dave Sladkey. De ligger bakom
det så kallade “Napervilleprojektet”, som har varit en
av våra inspirationskällor.

Jag tycker även att ledarskapet i klassrummet är
intressant. Min generella uppfattning är att många
personer med en idrottsbakgrund har mycket att dela
med sig av när det gäller ledarskap i olika
sammanhang. Man har många olika förebilder, både
goda och mindre goda, vad gäller ledarskap och har
därigenom en stor kunskap om hur det är att leda och
motivera en grupp människor. Inom det området har
jag verkat som coach hos en lärare på skolan under
vårterminen 2015. Det var för mig väldigt lärorikt och
jag hoppas att jag kan få liknande uppdrag i framtiden

Jag tycker även att ledarskapet i klassrummet är intressant. Min generella uppfattning är att många personer med en idrottsbakgrund har mycket att dela med sig av när det gäller ledarskap i olika sammanhang. Man har många olika förebilder, både goda och mindre goda, vad gäller ledarskap och har därigenom en stor kunskap om hur det är att leda och motivera en grupp människor. Inom det området har jag verkat som coach hos en lärare på skolan under vårterminen 2015. Det var för mig väldigt lärorikt och jag hoppas att jag kan få liknande uppdrag i framtiden.

Hoppa till navigering