Cecilia Zock


Läsår 17/18 har startat med en rivstart som alltid. På Tottarps skola har vi fått uppdrag av Malmö museum att hjälpa till att återfinna en sedan länge försvunnen skatt. Svarta Falken är en organisation som också försöker finna skatten, skillnaden är att de vill använda skatten för egen vinnings skull. Vi på Tottarps skola försöker komma före med att hitta skatten och vi vill naturligtvis att skatten ska gå till allmänheten. Tottarps skola har precis firat att skolan har fyllt 140 år och vi vet att sådana skatter är till för allmänheten för att sprida kunskap om nu och förr! Kommer vi att hitta skatten innan Svarta Falken? Det är kärnan i årets äventyr. (Och allt är påhittat!)

Jag heter Cecilia Zock och jobbar som förstelärare på Tottarps skola i Staffanstorps kommun. Jag är klasslärare för klass 6 och undervisar även klass 4 i sv/so.

Motivationen och den egna förmågan att hitta sin drivkraft och kreativitet hos eleverna är en viktig ingrediens för mig, likaså att lärandet ska upplevas spännande och verkligt. Precis som forskning visar är dessa avgörande för elevernas kunskapsutveckling och syn på sig själv som en lärande människa. Det var nog därför jag år 2007 blev positivt överväldigad av äventyrspedagogikkursen i Luleå som jag då gick.

Att vara äventyrspedagog innebär att du har ett holistiskt synsätt på människor och lärande, precis som Lgr-11 beskriver att lärare ska jobba efter. Det innebär att de ämnen jag undervisar i oftast speglas av ett tematiskt arbetssätt. Ett par dagar per termin förbereder en kollega och jag vår skolas gemensamma actionäventyr. På Tottarps skola har vi implementerat kamratbanor och actionäventyr som är två aktiviteter som bjuder på spännande lärande från äventyrspedagogiken.

I år har klass 6 på Tottarps skola dessutom haft turen att komma med i Malmö kommuns InnoCarnival. Det är tredje gången som projektet arrangeras och börjar för vår klass den 16 oktober. Då ska vi ta oss till Örtofta central och kommer där att mötas av människor som driver ett projekt som kallas “Staden 2030”. Vi ska jobba mot hållbar utveckling, de globala målen i FN och, precis som det låter, med innovation i fokus. Elevernas nyfikenhet och påhittighet kommer att vara projektet “Staden 2030:s” drivkraft. Övningar i demokratisk anda och stöttning av bl a Drömmarnas hus i Malmö. Allt kommer slutligen att presenteras och upplevas på Malmö Live den 4-5 april 2018. Ett spännande läsår har vi framför oss.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du blev nyfiken på ovan skrivna text.

Hoppa till navigering