Uppåkraskolan

Uppåkraskolan – för en bra start i livet!

Uppåkraskolan är en skola med målet att ge varje elev en trygg, positiv och utvecklande skolgång. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver. Varje elev ska växa utifrån sina egna förutsättningar och rustas för ett livslångt lärande. I våra verksamheter i förskoleklass, skola och fritidshem ska vi ge varje elev den bästa starten i livet. De värdeord vi arbetar utifrån är trygghet, tillit, delaktighet, ansvar och kunskap. 

Hoppa till navigering