Anna Ekbladh

Det är jag som är Anna Ekbladh, jag jobbar på Uppåkraskolan som är en F-6 skola. Jag är legitimerad grundskollärare 1-7 matematik, svenska, teknik, engelska och NO-ämnena med idrott som tillval.

Jag har även utbildat mig till värdegrundsledare och arbetar med likabehandling inom skolan.

Jag tycker det är viktigt att utvecklas och prova nya saker, både i undervisningen och i de uppdrag jag har har som förstelärare. Jag försöker att utveckla min undervisning med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder, bl a kring formativ bedömning, kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. Att se elevernas utveckling och glädje när de klarar något nytt är en stark drivkraft för mig. Engagemang, humor, struktur, tydliga mål och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever anser jag är viktiga ingredienser för att få eleverna att trivas och anstränga sig för att lära.

Hoppa till navigering