Mette Borge Rundqwist

Jag heter Mette Borge Rundqwist och är förstelärare på Uppåkraskolan. Jag är legitimerad förskollärare och lärare i Ma, Sv, No och Teknik och undervisar i årskurserna 1-3.

För mig är det viktigt med en trygg och tillåtande lärmiljö, där elever möts av respekt från både kamrater och vuxna, en miljö med god kommunikation, förståelse och variation.

Det ska vara tydligt vilka mål vi strävar mot, varför vi arbetar mot dem och hur vi ska nå dem. Eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och få tillit till sina förmågor och utveckla dem. För att tydliggöra målen har vi en målvägg i klassrummet som vi håller levande genom att vi ofta tittar på den och varje vecka för loggbok över vårt lärande. Lärandet sker när det finns i ett sammanhang, så därför strävar jag efter att arbeta ämnesövergripandande. Jag provar och utvecklar olika metoder och modeller för att fånga det som fungerar för den grupp jag arbetar med för tillfället.

Hattie och Wiliam är stora inspiratörer och det formativa arbetssättet har tilltalat mig länge. För att komma åt HURet till VADet arbetar jag med kooperativa strukturer. Genom olika kooperativa strukturer kan jag skapa uppgifter som aktiverar och visar elevers lärande. Jag aktiverar eleverna till ägare av sitt eget lärande och jag aktiverar eleverna som undervisningsresurser för varandra. Genom detta arbete har jag fått en aktiv och mer fokuserad grupp som vet vad de ska göra och där alla är aktiva och tränar den sociala kompetensen. Genom att ha arbetat utifrån olika kooperativa strukturer har klassen ändrat sig från att ha varit jag-inriktade och tävlingsinriktad till att stötta och samarbeta. De har lärt sig att diskutera och använda sina kunskaper för att lösa olika uppgifter.

Följ gärna min blogg http://klassrumsglimtar.blogspot.se/ där jag en gång i veckan berättar om mitt arbete. Jag gästskriver även i bloggen https://kooperativt.com/ om mitt kooperativ förhållningssätt i klassrummet.

Hoppa till navigering

En kommentar till Mette Borge Rundqwist

  1. Har inte Mette varit lärare i Staffanstorp? Hade en förskollärare på förskolan som hete Mette jag slutade på Nevisborgs förskola 1999. Jag gick där från 1994 – 1999.