Mette Borge Rundqwist

Mitt namn är Mette Borge Rundqwist och jag är förstelärare på Uppåkraskolan. Jag är legitimerad förskollärare och lärare i Ma, Sv, No och Teknik och undervisar i åk 1-3. För mig är det viktigt med en trygg och tillåtande lärmiljö, där elever möts av respekt från varandra och vuxna, en miljö med god kommunikation, förståelse och variation.

Det ska vara tydligt vilka mål vi strävar mot, varför vi arbetar mot dem och hur vi ska nå dem. Eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och få tillit till sina förmågor och utveckla dem. För att tydliggöra målen har vi en målvägg i klassrummet som vi håller levande genom att vi ofta tittar på den.

Lärandet sker när det finns i ett sammanhang, så därför strävar jag efter att arbeta ämnesövergripandande. Jag provar och utvecklar olika metoder och modeller för att fånga det som fungerar för den grupp jag arbetar med för tillfället.

Hattie och Wiliam är stora inspiratörer och det formativa arbetssättet har tilltalat mig länge. För att komma åt VADet till HURet arbetar jag kooperativt. Genom olika kooperativa strukturer kan jag skapa uppgifter som aktiverar eleverna till att ta ansvar för sitt eget lärande och vara undervisningsresurser för varandra. De tränar den sociala kompetensen genom att stötta och samarbeta. Genom detta arbete får jag en aktiv och mer fokuserad klass som vet vad som förväntas av dem. De lär sig att diskutera och använda sina kunskaper för att lösa olika uppgifter tillsammans.

Läs gärna min blogg https://klassrumsglimtar.blogspot.com/

Där skriver jag om mitt arbete i klassen. Jag gästskriver även i bloggen https://kooperativt.com/ om mitt kooperativ förhållningssätt i klassrummet.

Hoppa till navigering