Läsfrämjande

Att verka läsfrämjande är att stimulera barn och elever till läsning. Förskolan lägger en viktig grund genom att bland annat läsa högt för barnen, samtala om böckers innehåll, berätta muntligt och besöka biblioteket. Förskolebibliotek, språkpåsar (litteratur på barns modersmål) och kapprumspåsar är några betydelsefulla läsfrämjande insatser i förskolan.

Det betydelsefulla läsfrämjande arbetet fortsätter i skolan och på fritidshemmet. Barn behöver många timmars träning på att läsa och tillsammans med skolbibliotekarien arbetar man för att eleverna ska bli goda läsare. Det finns böcker som lockar till läsning och barn inspireras till att läsa genom bland annat bokprat, bokattacker, författarbesök och boksamtal.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available