Högläsning

Foto: Maria Heimer

Skolan har en betydelsefull roll som en plats där alla barn och ungdomar får ta del av högläsning. Genom att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi lägga en viktig grund för deras språk-, läs- och skrivutveckling.

Högläsingstips Förskola

Högläsningstips F-9

Högläsning handlar om att få uppleva vad läsning innebär, att höra berättelser som får oss att skratta, gråta, bita på naglarna tillsammans och känna att när boken är slut så är det som att ha förlorat en vän.

Vi läser också högt för att skapa en gemenskap i gruppen/klassen. Genom berättelserna närmar vi oss varandra. Tillsammans samtalar vi om det vi har läst, vi delar med oss av våra erfarenheter och tankar och vi bygger en gemensam bank med kunskaper och upplevelser som vi kan utgå från i våra diskussioner och samtal.

Vi läser för att lära, vi läser för att väcka frågor till liv och vi läser för att upptäcka och utveckla språket.

Kommunens skolbibliotekarier har sammanställt förslag på texter att läsa högt i Skolverkets bedömningsstöd, läs- och skrivutveckling avstämning A: Läsa – lärarens högläsning.

Bedömningsstöd högläsning skönlitteratur

Bedömningsstöd högläsning facklitteratur

 

Hoppa till navigering