Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Tabata – För bättre kroppskontroll och inlärning

Sandra Sjöström och Anna Mårtensson på Kyrkheddinge förskola berättar om hur de använder tabata för bättre kroppskontroll och inlärning, t ex genom att hoppa groda till samlingen, åla som en orm och springa två varv runt huset.

Läs mer »

Läslyftet på barnens vis

Under senaste året har Staffanstorps kommunala förskolor deltagit i Skolverkets projekt Läslyftet. Cissi Aall Flood och Jenny Nilsson, förskollärare på Mellanvångens förskola, berättar om arbetet med sagor, lerfigurer och en sångfågel på förskolans olika avdelningar.

Läs mer »

Wow! ”Livet i skolan” blev Årets webbstjärna!

Bäst av alla tusentals bidrag i Webbstjärnan 2018! Vi gratulerar Hagalidskolan till vinsten för årets webbstjärna. De tog även hem första pris i kategorin ”Högstadiet”.

Läs mer »

Checklistor – ett verktyg som synliggör elevers lärande

Susanne Elg Appelros, förstelärare på Uppåkraskolan, har tagit fasta på att arbeta med checklistor. Listor med krav som ska vara uppfyllda av eleven före inlämning. Den kan antingen kontrolleras av eleven själv eller användas för kamratbedömning.

Läs mer »

Att undervisa om Förintelsens minnesplatser för en generation som inte var där

Johanna Gullberg och Linda Manfredsson, lärare på Baldersskolan, har gått kursen “Historiografi och Förintelsens minnesplatser” vid Göteborgs Universitet. Den lyfter hur man som pedagog undervisar om förintelsen och dess minnesplatser. Följ med lärarna på deras resa till Polen och ta del av deras reflektioner och insikter.

Läs mer »

Flerstämmig undervisning i förskolan

Fundif, Flerstämmig undervisning i förskola, drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer förskollärare, förskolechefer och ansvariga på förvaltningsnivå att arbeta tillsammans med forskare för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling. Den 25-26 april träffades ca 300 entusiastiska förskollärare i Stockholm för att gemensamt starta upp programmet.

Läs mer »

Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera

Barn på Önsvala förskola deltar i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola. Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet och lust till eget musicerande och att ge förskolepersonal möjlighet till fortbildning både i rytmik och barns röster för att själva kunna fortsätta med musik på en mer medveten nivå.

Läs mer »

Att starta upp projekt med eTwinning

Anna Nordén och Helena Lantz Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring att starta upp ett arbete inom eTwinning, en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Läs mer »

Satsning för ökad kvalitet i idrottsundervisningen

På Stanstorpsskolan har man ökat kvaliteten på undervisningen genom att ha två idrottslärare på en lektion per klass och vecka. Eleverna har fått mer lärartid, samt större möjlighet för feedback och formativt arbete.

Läs mer »

Arbetsro och arbetsenergi – Del 3

Mette Borge Rundqwist beskriver, i sista inlägget av tre, sitt arbete med kooperativt lärande med beskrivningar av övningar och konkreta exempel i olika ämnen.

Läs mer »