Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Samarbete för varje elevs mångsidighet

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Därför tror jag mycket på ett nära samarbete med fritids och skola för att locka elever till ett lustfyllt lärande och samtidigt skapa förutsättningar för elever att nå en högre måluppfyllelse.

Läs mer »

Inkluderande förhållningssätt i klassrummet

Vad i skolan kan förändras för att nå högre måluppfyllelse? Angela Engler resonerar kring begreppet inkludering och hur samarbete och gemenskap kan se ut i ett inkluderande klassrum. Värme, stöd och höga förväntningar på elever är några av ingredienserna.

Läs mer »

Greta – En självklarhet för alla

Mellanvångsskolan tror på styrkan i de gemensamma upplevelserna och inleder varje läsår med värdegrundsdagar. Dagarna syftar till att eleverna ska stärka den sociala gemenskapen, samt förståelsen och respekten för varandra.

Läs mer »

Programmera mera – programmeringsarbete i åk 1 och 3

Eleverna i åk 1 och 3 på Anneroskolan har använt ”kooperativt lärande” i både grupp och par när de arbetar med programmering. Eleverna är en fantastisk tillgång för varandra och hjälper varandra att lära. Inspireras av deras arbete med programmering, pass för pass.

Läs mer »

Från slätt till fjäll – från union till självständighet

Elever och lärare i åk 5 på Stanstorpsskolan deltar i projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” tillsammans med elever och lärare i Norge. Projektet ger eleverna autentiska mottagare till sina arbeten i svenska/norska och SO och de lär sig identifiera likheter och skillnader i geografi, historia, kultur och språk.

Läs mer »

Inspirerande sommarfortbildning med SMaL

Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna? Sinikka Lindgren och Camilla Rehov, förstelärare på Anneroskolan ger en sammanfattning av föreläsningar på Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i Mullsjö.

Läs mer »

InnoCarnival – Innovationsarbete och hållbar utveckling

Malmö kommun anordnar för tredje gången ett skolprojekt med olika samarbetspartners som ger elever i olika åldrar, från åk 6 och uppåt, kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Klass 6 på Tottarps skola inledde projektet med ett rollspel i Örtofta.

Läs mer »

Utökad robotpark!

Nu utökar vi vår robotpark med ytterligare ett paket Blue-bots (6 st) och ett paket Dash (8 st). De kommer att finnas tillgängliga för lån efter jullovet.

Läs mer »

Den bästa musiken är den som blir av

Med digitala verktyg i musikundervisningen har alla elever en större möjlighet att ta del i musiklektionerna utifrån sina egna förutsättningar. Plötsligt öppnar sig nya vägar för att inspireras, hitta glädjen i musiken och vara en del i en gemenskap. Nu kan alla bli kompositörer.

Läs mer »

Språk i slöjden och slöjd i språket

Annika Österlindh, textillärare och förstelärare på Baldersskolan, berättar om sitt medvetna arbete med språkutveckling i slöjdämnet.

Läs mer »