Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Programmera mera – programmeringsarbete i åk 1 och 3

Eleverna i åk 1 och 3 på Anneroskolan har använt ”kooperativt lärande” i både grupp och par när de arbetar med programmering. Eleverna är en fantastisk tillgång för varandra och hjälper varandra att lära. Inspireras av deras arbete med programmering, pass för pass.

Läs mer »

Från slätt till fjäll – från union till självständighet

Elever och lärare i åk 5 på Stanstorpsskolan deltar i projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” tillsammans med elever och lärare i Norge. Projektet ger eleverna autentiska mottagare till sina arbeten i svenska/norska och SO och de lär sig identifiera likheter och skillnader i geografi, historia, kultur och språk.

Läs mer »

Inspirerande sommarfortbildning med SMaL

Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna? Sinikka Lindgren och Camilla Rehov, förstelärare på Anneroskolan ger en sammanfattning av föreläsningar på Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i Mullsjö.

Läs mer »

InnoCarnival – Innovationsarbete och hållbar utveckling

Malmö kommun anordnar för tredje gången ett skolprojekt med olika samarbetspartners som ger elever i olika åldrar, från åk 6 och uppåt, kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Klass 6 på Tottarps skola inledde projektet med ett rollspel i Örtofta.

Läs mer »

Utökad robotpark!

Nu utökar vi vår robotpark med ytterligare ett paket Blue-bots (6 st) och ett paket Dash (8 st). De kommer att finnas tillgängliga för lån efter jullovet.

Läs mer »

Den bästa musiken är den som blir av

Med digitala verktyg i musikundervisningen har alla elever en större möjlighet att ta del i musiklektionerna utifrån sina egna förutsättningar. Plötsligt öppnar sig nya vägar för att inspireras, hitta glädjen i musiken och vara en del i en gemenskap. Nu kan alla bli kompositörer.

Läs mer »

Språk i slöjden och slöjd i språket

Annika Österlindh, textillärare och förstelärare på Baldersskolan, berättar om sitt medvetna arbete med språkutveckling i slöjdämnet.

Läs mer »

eTwinningprojekt – Kvinnors historia under 1900-talet

Försteläraren Johanna Gullberg på Baldersskolan har startat ett eTwinning-projekt tillsammans med en dansk lärare där eleverna ska titta på kvinnors historia under 1900-talet. Eleverna ska få jämföra hur många kvinnor och män det finns i historieböckerna, vilka kvinnor som nämns och i vilket sammanhang. De ska även utifrån ett nutidsperspektiv titta på hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i våra medier idag.

Läs mer »

DRACON – Konsten att medvetandegöra sin roll i en grupp

Alla har vi blivit indelade i grupper där man förväntas samarbeta och alla har vi säkert stött på grupper som av olika anledningar inte fungerat. DRACON-programmet använder djursymboler för att göra elever medvetna om hur de som tredje part kan hjälpa till att trappa ner konflikter.

Läs mer »

Vad är viktigt för det som är viktigt?

De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan. De som står för handledningen är våra noga utvalda handledare, drivande och duktiga förskollärare, med ett stort engagemang och en vilja att höja kvaliteten för barnen i Staffanstorps kommun.

Läs mer »