Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

eTwinningseminarium i Helsingfors den 31 aug-2 sep 2017

eTwinning är en samarbetsyta för lärare i Europa. Genom eTwinning kan lärare skapa ett samarbete kring ett projekt med en klass och kollega någonstans i Europa. Kommunikationen sker via en digital plattform.
Linda Örtman och Eva Lagerlöf var på konferens i Helsingfors för att lära sig mer.

Läs mer »

Strawbees – Sugrör som rör sig

Strawbees är sugrör som du sätter ihop med plastkopplingar och på så sätt kan bygga egna kreationer. Till ditt bygge kan du sedan koppla en motor/robot som kan programmeras.

Läs mer »

Skola för interaktionssamhället – Carl Heath

Personalen i grundskolan välkomnades till det nya läsåret med en föreläsning med Carl Heath.Temat för den här föreläsningen var ”Skola för interaktionssamhället”. Vi fick ta del av Carls tankar om digitaliseringen av samhället och hur vi i skolan behöver förhålla oss till den snabba utvecklingen.

Läs mer »

Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Den vänder sig till elever i alla årskurser.

Läs mer »

Mediepedagogik på barnens villkor

Jag rekommenderar verkligen alla som arbetar i förskolan att läsa boken Mediepedagogik på barnens villkor. Den behandlar ikt och mediepedagogik från flera olika infallsvinklar och på olika nivåer, så här finns inspiration för såväl nybörjaren som för den erfarna.

Läs mer »

Snälla dinosaurier och bubblande vulkaner

Barnen på Ryttarebyns förskola har arbetat projektinriktat med natur som gemensamt ämne, och på avdelningen Mustangen ledde detta vidare till ett arbete kring dinosaurier och vulkaner.

Läs mer »

Väck fantasin med iPad och projektor

Jag har besökt en språkfestival för förskolan. Där hade några av Malmö förskoleförvaltnings pedagogiska utvecklare skapat en interaktiv miljö med hjälp av naturmaterial och projektioner. Jag fick goda exempel på att ikt inte handlar om att hitta appar som är pedagogiska, utan om att använda appar på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer »

PT – Personlig träning för ökad måluppfyllelse

Hur ska man på bästa sätt stötta de elever som behöver en extra push för ökad självkänsla och måluppfyllelse? Sedan höstterminen 2014 erbjuder speciallärare och specialpedagoger elever intensivundervisning i matematik, svenska och engelska. Man har döpt detta till personlig träning (PT), eftersom undervisningen är speciellt utformad efter elevens behov.

Läs mer »

Inspirera till ökad skrivlust

Att väcka elevers intresse för att vilja skriva berättelser kan vara en utmaning. I åk 4 på Mellanvångsskolan skriver eleverna fantasyberättelser, i syfte att öka lusten att skriva. Läraren och skolbibliotekarien samarbetar, och med hjälp av Googles smidiga verktyg för skrivande och respons har eleverna blivit ännu mer taggade.

Läs mer »

Att anpassa de nationella proven

Anpassningar av de nationella proven innebär en hel del utmaningar. Problemet är att man inte får anpassa proven på samma sätt som man gör vid alla andra bedömningstillfällen under året, framförallt för elever med dyslexi som inte får genomföra proven med rätt stöd och hjälpmedel.

Läs mer »