Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

PT – Personlig träning för ökad måluppfyllelse

Hur ska man på bästa sätt stötta de elever som behöver en extra push för ökad självkänsla och måluppfyllelse? Sedan höstterminen 2014 erbjuder speciallärare och specialpedagoger elever intensivundervisning i matematik, svenska och engelska. Man har döpt detta till personlig träning (PT), eftersom undervisningen är speciellt utformad efter elevens behov.

Läs mer »

Inspirera till ökad skrivlust

Att väcka elevers intresse för att vilja skriva berättelser kan vara en utmaning. I åk 4 på Mellanvångsskolan skriver eleverna fantasyberättelser, i syfte att öka lusten att skriva. Läraren och skolbibliotekarien samarbetar, och med hjälp av Googles smidiga verktyg för skrivande och respons har eleverna blivit ännu mer taggade.

Läs mer »

Att anpassa de nationella proven

Anpassningar av de nationella proven innebär en hel del utmaningar. Problemet är att man inte får anpassa proven på samma sätt som man gör vid alla andra bedömningstillfällen under året, framförallt för elever med dyslexi som inte får genomföra proven med rätt stöd och hjälpmedel.

Läs mer »

Why should we pick you? – Scholarships till Killarney

Varje år får sex elever i Staffanstorp åka på en studieresa till vänorten Killarney på Irland. Där får de bo i familj, gå i skolan och delta i olika aktiviteter. Det är stor konkurrens om platserna. Eleverna får öva mycket i skolan inför den avslutande intervjun på engelska.

Läs mer »

Projektinriktat arbete för delaktiga barn

Sedan ett år tillbaka arbetar pedagoger på Ryttarebyns förskola projektinriktat. Tidigare arbetade de ofta med teman som var vuxenstyrda, men med det nya arbetssättet blir barnen delaktiga och får ett inflytande på ett större sätt.

Läs mer »

Flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv

Hur stöttar vi nyanlända elever i skolan? Anna Nordén och Zandra Sjöström sammanfattar en utbildning kring flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv.

Läs mer »

Struktur och förståelse – viktiga komponenter i matematikundervisningen

För att elever ska lyckas, och känna sig lyckade, behöver vi skapa förtroendefulla relationer och ge eleverna struktur, förståelse och variera undervisningen.

Läs mer »

Utvecklande, konkret arbete med Next Generation Science Standards

Nästa generation behöver mycket kunskap om hur saker och ting är uppbyggda. Hur gör vi på vår skola för att konkretisera, visualisera och visa eleverna så att de verkligen förstår och utvecklar sin kunskap för scienceämnena?

Läs mer »

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Samtliga lärare på Uppåkraskolan använder en av Skolverkets moduler för att utveckla sin digitala kompetens. Utbudet av digitala verktyg inte lätt att överblicka, men med hjälp av modulens innehåll och dess uppgifter är förhoppningen att man kan arbeta mer strukturerat med sin utveckling.

Läs mer »

Måltidspedagogik skapar medvetna barn

Mat ska upplevas med alla sinnen. Det tycker i alla fall pedagogerna på Önsvala förskola. De arbetar med måltidspedagogik enligt Saperemetoden. Mat inte bara ska smakas utan även tittas på, kännas på, luktas på och lyssnas på.

Läs mer »