Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 2)

Skolledarutbildningen med fokus på digitalisering fortsatte den 29 september. Dagens tema var ”Tillgänglig lärmiljö och varierad undervisning”.

Läs mer »

Genomgång av NE:s tjänster

Staffanstorp har en kommunlicens på NE.se. Lärare och elever loggar in via Vklass för att komma åt NE.se. Idag fick IKT-inspiratörerna i grundskolan besök av Olof Ollerstam, som berättade om tjänsterna i NE.se. Inspiratörerna kommer så snart som möjligt sprida informationen vidare på sina skolor.

Läs mer »

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 1)

I Staffanstorp väntar vi med spänning på Skolverkets insats ”Att leda skolutvecklingsprocesser med fokus på digitalisering”, men redan nu påbörjar vi en utbildning i egen regi. Den 1 september var det första tillfället av fyra under hösten då skolledarna i förskolan och grundskolan träffades för en gemensam utbildning.

Läs mer »

Bookis i Staffanstorp

Idag var det kick off för Bookis i Staffanstorp. Tio lärare träffades för att för att få information om tjänsten, starta ett nätverk och bli inspirerade av varandra. Deras elever kommer att skriva böcker med världen som mottagare.

Läs mer »

Låna 3D-skrivare och ny utrustning för programmering

Nu finns det mer utrustning på Digiteket som förskolor och skolor i Staffanstorps kommun kan låna. I augusti kommer produkter under ”Utlån” (i menyn till höger) att uppdateras.

Läs mer »

Att söka och värdera information i förskolan med Maria Heimer

Utvecklingspedagog Maria Heimer inspirerade och utbildade idag IKT-inspiratörerna i förskolan kring källkritik och informationssökning, en utbildning som sedan IKT-inspiratörerna ska arbeta vidare med på de egna förskolorna med kollegorna.

Läs mer »