Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Struktur, eller hur?

Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Vår roll som lärare är att ge eleverna väglett stöd i sitt skrivande och därför har vi under vårterminen arbetat enligt Adrienne Gears modell i våra treor.

Läs mer »

Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv. Vi hoppas få stipendier för att elever och lärare ska få möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Läs mer »

Reflektioner kring lärande och grit

Begreppet ”grit” tycks vara på väg att revolutionera vår syn på inlärning. Det kan ungefär översättas med ”djävlar anamma”, ”gry” eller ”driv” och det handlar om att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp vid motgångar. Kan jag som lärare påverka?

Läs mer »

Alla på snö

Nu är sportlovet här och kommunens fjärdeklassare är väl rustade för att slänga sig ut i pisterna efter att värmt upp på Vallåsen den 26 januari. Det var första gången Staffanstorps kommun deltog i Svenska skidförbundets landsomfattande projekt ”Alla på snö”.

Läs mer »

Bookis – Att skriva för riktiga mottagare

Kan verkligen vem som helst i hela världen läsa min bok? Till och med i Afrika?

Läs mer »

Zombies på Hagalidskolan

Under höstterminen har niorna på Hagalidskolan arbetat med temat Walking Dead med sin lärare Carina Cassten. Inspirerade av tv-serien och serieböckerna tog de sig an en rolig och spännande uppgift.

Läs mer »

Bookis – Inspiration med Maria Heimer

Den 13 oktober träffades nätverket kring Bookis för andra gången. Maria Heimer stod för inspiration och information kring vad man ska tänka på vid marknadsföring av böcker.

Läs mer »

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 2)

Skolledarutbildningen med fokus på digitalisering fortsatte den 29 september. Dagens tema var ”Tillgänglig lärmiljö och varierad undervisning”.

Läs mer »

Genomgång av NE:s tjänster

Staffanstorp har en kommunlicens på NE.se. Lärare och elever loggar in via Vklass för att komma åt NE.se. Idag fick IKT-inspiratörerna i grundskolan besök av Olof Ollerstam, som berättade om tjänsterna i NE.se. Inspiratörerna kommer så snart som möjligt sprida informationen vidare på sina skolor.

Läs mer »

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 1)

I Staffanstorp väntar vi med spänning på Skolverkets insats ”Att leda skolutvecklingsprocesser med fokus på digitalisering”, men redan nu påbörjar vi en utbildning i egen regi. Den 1 september var det första tillfället av fyra under hösten då skolledarna i förskolan och grundskolan träffades för en gemensam utbildning.

Läs mer »