Utvecklingsarbete

I Staffanstorp pågår flera olika utvecklingsarbeten. Bland annat utbildas skolledarna i Leda digitalisering.

Lärare är välkomna att delta i nätverksträffar kring Skriva sig till lärande (STL) och Bookis.

Fritidshemmen driver ett stort utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten.

I förskolan arbetar man medvetet med det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande. Under läsåret 17/18 deltar all personal i kommunens förskolor i Läslyftet i förskolan, en kompetensutvecklingsinsats via Skolverket. 

Hoppa till navigering