Förskola

Arbete i Staffanstorps förskolor innebär mycket roligt och spännande. Vi strävar efter att alla pedagoger ska kunna arbeta i en väl reflekterad praktik, där hög medvetenhet om god balans av omsorg och utbildning ger våra barn de allra bästa förutsättningarna för en riktigt bra start i livet.

Ett ständigt arbete med förbättringar i verksamheterna leds och drivs både på de enskilda förskolorna, men även utifrån våra kommunala verksamheter som helhet. Genom ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete, bland annat via självvärderingsmaterialet ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale), får vi syn på hur vi kan anpassa och göra våra verksamheter bättre. Vi arbetar också för att det kollegiala lärandet mellan förskolans alla pedagoger och yrkesgrupper ska få stort utrymme för att leda till att vi som arbetar i förskola utvecklas i mötet med alla våra barn.

I Staffanstorp finns det idag många fantastiskt skickliga pedagoger och minst en särskilt yrkesskicklig förskollärare per förskoleområde. Dessa duktiga lärares arbete och reflektioner kommer ni att få ta del av här på Pedagog Staffanstorp.

Hoppa till navigering