ECERS

ECERS (Early Childhood Environmental Rating Scale) är en metod som har sitt ursprung i USA och som omarbetats av Mona Andersson och Ulla Löfgren för att passa det svenska samhället och förskolans läroplan. ECERS är kortfattat en metod för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, där sju olika områden bedöms utifrån en sjugradig skala.

ECERS innefattar sju områden där varje område innehåller ett antal punkter som systematiskt ska behandlas:

  • omsorgsrutiner
  • inventarier
  • språkutveckling
  • motoriska aktiviteter
  • skapande aktivitet
  • social utveckling
  • lärares arbetsvillkor

ECERS-metodens syfte är att utvärdera kvaliteten i förskolemiljön, där man bl.a. ser till samspelet mellan barn-barn, barn-vuxna och barn-material och hur utrymmen används. Resultaten använder vi på flera olika sätt, bl.a. för att se och jämföra förändringar i kvalitet över tid på avdelningsnivå, förskolenivå, enhetsnivå och kommunnivå.

Hoppa till navigering