ECERS

ECERS (Early Childhood Environmental Rating Scale) är en metod som har sitt ursprung i USA och som omarbetats av Mona Andersson och Ulla Löfgren för att passa det svenska samhället och förskolans läroplan. ECERS är kortfattat en metod för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, där sju olika områden bedöms utifrån en sjugradig skala.

ECERS innefattar sju områden där varje område innehåller ett antal punkter som systematiskt ska behandlas:

  • omsorgsrutiner
  • inventarier
  • språkutveckling
  • motoriska aktiviteter
  • skapande aktivitet
  • social utveckling
  • lärares arbetsvillkor

ECERS-metodens syfte är att utvärdera kvaliteten i förskolemiljön, där man bl.a. ser till samspelet mellan barn-barn, barn-vuxna och barn-material och hur utrymmen används. Resultaten använder vi på flera olika sätt, bl.a. för att se och jämföra förändringar i kvalitet över tid på avdelningsnivå, förskolenivå, enhetsnivå och kommunnivå.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available