Kollegialt lärande

Att lära tillsammans med kollegor för att gemensamt skapa ny kunskap och ännu bättre förutsättningar är viktigt för oss i Staffanstorps förskolor. På olika sätt arbetar vi med utveckling i kollegiala sammanhang, bland annat genom kollegial handledning i tvärgrupper på förskolorna, i förskolechefsgruppen och i grupper med personal från olika förskolor i kommunen.

Hoppa till navigering