Förväntade baskunskaper gällande IKT-användning

Förvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram förväntade baskunskaper när det gäller IKT-användning. De belyser vad vi gemensamt behöver ta ansvar för:

  • för att vi ska kunna ge eleverna en adekvat digital kompetens,
  • för att våra digitala verktyg och tjänster används på bästa sätt för att göra undervisningen likvärdig, samt
  • för att effektivisera administration

Förväntade baskunskaper finns idag inom följande områden:

  • Vklass (lärplattform)
  • G Suite
  • Alternativa verktyg
  • Digitala medier
  • MIK

Förväntade baskunskaper finns för skolledare, pedagoger, elever och skolbibliotekarier.

Förväntade baskunskaper i förskolan
Förväntade baskunskaper i grundskolan

Alla skolor och förskolor erbjuds även att göra självskattningar utifrån de förväntade baskunskaperna. All pedagogisk personal gör självskattning, som sammanställs av IKT-inspiratörer, som i sin tur ordnar kompetensutveckling som behövs, på egen hand eller tillsammans med förvaltningens IKT-pedagog.

Hoppa till navigering