Förväntade baskunskaper gällande IKT-användning

Förvaltningen har tillsammans med verksamheten tagit fram förväntade baskunskaper när det gäller IKT-användning. De belyser vad vi gemensamt behöver ta ansvar för:

  • för att vi ska kunna ge eleverna en adekvat digital kompetens,
  • för att våra digitala verktyg och tjänster används på bästa sätt för att göra undervisningen likvärdig, samt
  • för att effektivisera administration

Förväntade baskunskaper finns idag inom följande områden:

  • Vklass (lärplattform)
  • G Suite
  • Alternativa verktyg
  • Digitala medier
  • MIK

Förväntade baskunskaper finns för skolledare, pedagoger, elever och skolbibliotekarier.

Förväntade baskunskaper i förskolan
Förväntade baskunskaper i grundskolan

Alla skolor och förskolor erbjuds även att göra självskattningar utifrån de förväntade baskunskaperna. All pedagogisk personal gör självskattning, som sammanställs av IKT-inspiratörer, som i sin tur ordnar kompetensutveckling som behövs, på egen hand eller tillsammans med förvaltningens IKT-pedagog.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available