Leda digitalisering

Skolledares strategiska kompetens i digitala ledningsfrågor är en viktig pusselbit i skolans digitaliseringsarbete och för att de digitala satsningarna ska bli framgångsrika krävs det att man arbetar systematiskt och strategiskt med frågorna på ledningsnivå.

En av framgångsfaktorerna är att förskolechefer och rektorer har digital kompetens. Eftersom denna är inte statisk, utan föränderlig över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, behöver skolledarna kontinuerlig kompetensutveckling.

 

De kommunala förskolorna och skolorna började redan hösten 2016 med en gemensam utbildning utifrån de behov som framkommit när vi har genomfört LIKA, självskattningsverktyget från SKL. Vi hjälptes bland annat åt att under prioritera områden för kompetensutveckling av vår personal.

Under läsåret 17/18 går alla skolledare Skolverkets ”Leda digitalisering”.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available