Att söka och värdera information i förskolan med Maria Heimer

Utvecklingspedagog Maria Heimer inspirerade och utbildade idag IKT-inspiratörerna i förskolan kring källkritik och informationssökning, en utbildning som sedan IKT-inspiratörerna ska arbeta vidare med på de egna förskolorna med kollegorna.

Läs mer