Kan en lärare hjälpa eleverna för mycket?

På Hagalidskolan har vi mycket diskussioner om både undervisning och bedömning, om de eleverna vi inte lyckas nå eller om de elever som inte förstår varför de fick ett visst betyg.

Läs mer

Vad är viktigt för det som är viktigt?

De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan. De som står för handledningen är våra noga utvalda handledare, drivande och duktiga förskollärare, med ett stort engagemang och en vilja att höja kvaliteten för barnen i Staffanstorps kommun.

Läs mer