Foto: Familyjump av Evil Erin By: flickr.com

Råd och stöd!

Vi arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – Central barn- och elevhälsa arbetar psykolog, specialpedagog, skolsköterska samt skolläkare.

Läs mer »

Kurskatalog 2019-2020

Här är centrala barn- och elevhälsans kurskatalog för läsåret 19/20. Nytt är att utbildningar i år även erbjuds av Stöd och behandling. Innehållet är riktat mot verksamma i förskola och skola och fokus ligger på förebyggande […]

Läs mer »