Foto: Familyjump av Evil Erin By: flickr.com

Råd och stöd!

Vi arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – Central barn- och elevhälsa arbetar psykolog, specialpedagog, skolsköterska samt skolläkare.

Läs mer »

Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa

Barnahus Lunds studie granskar Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa.

Läs mer »

Sidan är under uppdatering

Vi arbetar just nu med att uppdatera vår sida med aktuell information.

Läs mer »

Resurscentrums kurskatalog höstterminen 2017

Vi som arbetar på Resurscentrum erbjuder utbildningar inom olika områden till personal i förskola och skola. I vår kurskatalog presenterar vi höstterminens föreläsningar och workshops. Varmt välkomna att höra av er!

Läs mer »

Bokresan – språkutvecklande väskor för barn och vuxna

Snart kan du låna spännande väskor med fantasieggande och språkutvecklande innehåll på Staffanstorps och Hjärups bibliotek. Väskorna riktar sig till barn mellan noll till sex år och vuxna i deras närhet. Vissa av väskorna kommer också att finnas för läsande och lek på BVC och Resurscentrum.

Läs mer »

Läslyftet för förskolan

Läsåret 2016/2017 utökas Läslyftet med två moduler för förskolan: ”Flera språk i förskolan” samt ”Läsa och skriva i förskolan”. Modulen ”Flera språk i förskolan” kommer att handla om hur man kan ge flerspråkiga barn förutsättningar för att utveckla båda/alla sina språk och modulen ”Läsa och skriva i förskolan” kommer att handla om hur personalen på förskolan kan arbeta för att uppmuntra och väcka intresse för skriftspråket.

Läs mer »