Separerad förälder? Vill du träffa andra i liknande situation?

Lekande barn Foto: Christopher Allison by Flickr.com

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer med barn som varit med om föräldrars separation. Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer.

Utbildningen genomförs i Staffanstorp

Utbildningens innehåll

Mammor och pappor träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen är kvällstid och är kostnadsfri. Varje tillfälle har ett speciellt tema och utrymme för diskussion kring detta ges vid varje tillfälle. Vi kommer prata om:

  • Barns behov. Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
  • Risk- och skyddsfaktorer. Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
  • Föräldraskap. Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Du som förälder får möjlighet att

  • öka din medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling.
  • utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan dig som förälder och ditt barn.
  • öka tilltron till din egen förmåga och betydelse.

Är du intresserad av att vara med?

Vill du anmäla dig eller om du har frågor så kontakta Else Holm på 0703-30 57 50, skicka ett mejl eller följ länken för mer information.

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available