Kurskatalog ht 2021 – vt 2022

Här hittar ni den centrala barn- och elevhälsans kurskatalog för läsåret 21/22. Innehållet är riktat mot verksamma i förskola och skola och fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Kurskatalog 21/22

Läs mer