Råd och stöd!

Foto: Familyjump av Evil Erin By: flickr.com

Vid Resurscentrum – central barn- och elevhälsa arbetar psykologer, specialpedagoger och speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, samt skolläkare.

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja barn och elevers utveckling mot målen. Arbetet vi utför ute på förskole- och skolenheterna sker på rektors uppdrag. Vi strävar efter samarbete och samverkan mellan föräldrar och personal i förskola och skola för att bland annat utveckla så goda lärmiljöer som möjligt.

Hoppa till navigering