Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen.

2014 patientsäkerhetsberättelse psykolog+logoped

2015 patientsäkerhetsberättelse psykolog+logoped

2016 patientsäkerhetsberättelse RC psykolog+logoped

2017 patientsäkerhetsberättelse RC psykolog

2018 patientsäkerhetsberättelse RC psykolog

2019 patiensäkerhetsberättelse psykologiska insatsen Staffanstorp

2020 patientsäkerhetsberättelse psykologiska insatsen

 

Hoppa till navigering