Psykolog

Händer Foto: Hoher by: flickr.com

Vi är fyra psykologer som arbetar i den centrala elevhälsan i Staffanstorps kommun. Som förskole-, skolpersonal eller förälder kan du konsultera oss gällande barns beteende, utveckling eller mående. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 20/21.

Vi tillhör elevhälsans psykologiska insats och våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer och grupper
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression samt med konsultativa samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
  • sprida psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
  • genomföra psykologiska bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om förutsättningarna för lärande och behov av stöd

Du når leg. psykolog Johanna Narbe på telefon 046-25 14 63.

Du når ptp-psykolog Johanna Steen på telefon 0734-48 79 10.

Du når leg. psykolog Kasper Köhler på telefon 046-25 14 85.

Du når ptp-psykolog Ronja Stefansdotter på telefon 046-287 17 39.

Vi arbetar enligt psykologförbundets etiska principer.

Hoppa till navigering